PHỤNG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH-TM-DV-ĐT-XD PHÚ CƯỜNG
Lĩnh vực
Xây nhà phốThi côngThi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM