Phan tuấn anh

Quảng Ninh,, Việt Nam
Giới thiệu

công ty TNHH dịch vụ và nội thất gia anh
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây biệt thựThi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM