Phan Công Nhượng

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP công nghệ xây dựng KiVa Việt Nam
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây nhà xưởng - KhoXây khách sạn, nhà nghỉThi công Nội thấtSửa chữa - Cải tạo nhàThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM