Phạm văn lượng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần ladaco
Năm thành lập 2017
Chức năng: thi công dự án công nghiệp và dân dụng
Lĩnh vực
Xây nhà khung thépXây nhà xưởng - Kho
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM