Phạm thương hoài duy

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP ĐT XD Duy Thắng
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây biệt thựXây nhà phốXây khách sạn, nhà nghỉThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM