Phạm Thị Vân Trang

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Quân
---
1/ Kinh nghiệm hợp tác với các Chủ đầu tư Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật, Singapore,v.v...
2/ Nhân lực:
- Nhân công xây lắp: 325 người.
- Giám sát kỹ thuật: 28 người.
- Họa viên, thiết kế: 17 người.
3/ Năng lực tài chính hiện tại:
- Vốn lưu động: 62 tỷ VNĐ.
- Vốn vay ngân hàng: 28 tỷ VNĐ.
Lĩnh vực
Công trìnhXây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện