Phạm Quốc Hoàn

, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực
KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện