PHAM MINH

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Làm việc từ tâm
Sản phẩm mang thước tầm xã hội
Lĩnh vực
Xây nhà phốThi công Nội thấtXây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM