Phạm đình nhâm

, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tư vấn xây dựng sông gianh
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM