PHẠM CÔNG HOÀNG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG THỊNH
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM