Nguyễn Viết Quôc

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cường Thịnh chuyên xây dựng nhà phố, Nhà xưởng, sản xuất cửa nhôm
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM