Nguyễn Văn Thiệu

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Bảo Châu
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉXây biệt thựXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM