Nguyễn Văn Thắng

Quảng Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty là đơn vị thi công uy tín các hạng mục sơn, bả, thạch cao, kính tại khu vực miền Trung, tập trung tại Quãng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM