Nguyễn Văn Niên

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cty THÀNH PHÁT chuyên thi công lắp đặt hệ thống M&E , ĐHKK, THÔNG GIÓ , ĐIỆN , NƯỚC
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện