Nguyễn Văn Lương

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Fresh
Lĩnh vực
Thi công Nội thấtSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM