Nguyen van khanh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH ELKAY VIỆT NAM
Lĩnh vực
Thi công Nội thấtXây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM