NGUYỄN  VĂN  ĐIỀN

Bình Thuận, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ Đội Thép  và  Copha
Lĩnh vực
Xây nhà phần thô
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM