Nguyễn trọng phi

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công kết cấu. Dân dụng. Ống bồn
Lĩnh vực
Xây nhà xưởng - KhoThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện

Phi
Phi