Nguyễn Trâm Anh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi côngXây nhàSửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thấtCông trình
Năng lực
KINH NGHIỆM