Nguyễn tiến việt

Bắc Kạn, Việt Nam
Giới thiệu

Không mang hài lòng đến cho khách hàng, sẽ không lấy tiền công
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM