Nguyễn Thái Bình

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội chuyên nhận nhân công xây dựng nhà phố
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM