Nguyễn thạch vũ

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH thiết kế xây dựng CÁT VẠN LỢI
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM