Nguyễn Quốc Dũng

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Pid ltd., co
Lĩnh vực
Xây nhà 4 tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM