Nguyễn Quang Trung

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

tư vấn thiết kế, thi công hệ thống PCCC, kiểm định phương tiện, vật liệu PCCC
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngXây biệt thựXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện