Nguyễn Phú Cường

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Xây dựng và Thiết bị Thái Huỳnh
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM