Nguyễn Phi Kỷ

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Giới thiệu

công ty một thành viên
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM