Nguyễn phi hùng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cty TNHH TMDV XD TẤN ĐẠT THÀNH
Lĩnh vực
Xây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện