Nguyễn Ngọc Hùng

Lâm Đồng, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH Xây Dựng & TTNT VP
Lĩnh vực
Thi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM