Nguyễn ngọc hải

Đắk Nông, Việt Nam
Giới thiệu

Cty Rừng Thông Đăk Nông
Lĩnh vực
Xây biệt thựXây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM