Nguyễn Minh Thái

, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH đầu tư xây dựng TN
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM