Nguyễn Minh Chiến

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH XD & KT Nguyễn Minh
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây Nhà tiền chếXây nhà phốXây khách sạn, nhà nghỉXây nhà xưởng - Kho
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM