Nguyễn Mậu Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực
KINH NGHIỆM