Nguyễn Khánh Toàn

, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN BÌNH
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây khách sạn, nhà nghỉXây Nhà tiền chếXây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM