Nguyễn Hoàng Giang

Hậu Giang, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật FCC
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM