Nguyễn Đình Thuỵ

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty chuyên về thiết kế & thi công Điều Hoà Không Khí và Thông Gió.
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM