Nguyễn Danh Tuấn

Long An, Việt Nam
Giới thiệu

Tư vấn - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lĩnh vực
Xây nhà phốSửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà 1 trệt 2 lầu
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM