NGUYEN DANG MUI

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cty TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM