Nguyễn công quang

, Việt Nam
Giới thiệu

Cong ty TNHH Trang tri nội ngoại thất T&Q
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM