Nguyễn Công Hoan

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hiệp Hưng
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây nhà trọXây nhà xưởng - KhoXây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM