Nguyễn Chí Thanh

, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực
KINH NGHIỆM