Nguyễn Danh Quế

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH TVTK&ĐTXD Danh Gia
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà trọn góiXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM