Ngô Hoàng Thảo Quyên

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY CP CƠ KHÍ HOA THÉP
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chếCung cấp thiết bị điện nước
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM