NGAN PHO

, Việt Nam
Giới thiệu

chuyên thi công điện nước, bảo hành 5 năm
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện