Musashi

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Là Công ty trẻ gồm 10 thành viên ưu tú có nhiều năm trong lĩnh vực thi công thiết kế điện. Được làm việc trong môi trường nhật bản lâu năm. Mong muốn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Và giá trị nhật bản cho người Việt.
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM