Ms. Vân

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Xây Dựng Phúc AN Gia Thịnh, tại Bình Dương. Tất cả các hạng mục thi công và xây dựng cầu dường, nhà xưởng, nhà phố, trường học,...
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM