Minh vương

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cong tuy xay dựng huy hoang ĐT 0974724455
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM