MINH UY

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên Cung Cấp và lắp đặt trọn gói MEP Công trình vừa và nhỏ!
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM