Minh Phuc Thuan

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Thiet ke va thi cong xay lap
Lĩnh vực
Thi côngThi công cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM