Lưu Ngọc Long

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Là một trong các doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của Hà Nội (Giấy chứng nhận số 14/DNKHCN), định hướng phát triển của công ty là nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xây dựng tiên tiến vào điều kiện Việt Nam, mục tiêu là giảm giá thành xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng của công trình.
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm