Lương

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội thanh hoá
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM